Tag: hack wordpress

افزونه Yoast Comment Hacks و دیدگاه های حرفه ای

افزونه Yoast Comment Hacks و دیدگاه های حرفه ای

یکی از راه های جذب نظر و اعتماد کاربران خود برقراری ارتباط با آنها است به طوری که مشکل آنها را در سایت خود رفع کنیم و اطلاعات درست و مناسبی را در اختیار آنها قرار دهیم و به آنها این فرصت را بدهیم که در طول شبانه روز در صورت داشتن هر گونه سوال،…