کامینگ سون چیست ؟

کامینگ سون یا coming soon به معنی بزودی می باشد و Maintenance Mode به معنی در حال بروزرسانی می باشد بنابر این بیشتر در مورد وب سایت و طراحی وب استفاده می شود تصور کنید یک وب سایت را دارید طراحی میکنید و نمیخواهید کاربران در لحظه ایجاد تغییراد در سایت شما متوجه کار های انجام شده شوند چرا که هنوز ایراداتی در سایت شما می باشد بنابراین از کامینگ سون استفاده میکند تا فقط شما به عنوان مدیر بتوانید وب سایت را مشاهده کنید و برای کاربرانتان یک صفحه مانند تصویر زیر نمایش دهید مبنی بر اینکه سایت در حال بروزرسانی می باشد و ما به زودی بازخواهیم گشت.

کامینگ سون چیست

برخی از افزونه هایی که میتوانید صفحه کامینگ سون ایجاد کنید را در ادامه مشاهده میکنید