برچسب: دسته بندی

تفاوت بین دسته بندی و برچسب در وردپرس

تفاوت بین دسته بندی و برچسب در وردپرس

زمانی که تصمیم به داشتن یک سایت می گیریم باید همه جوانب آن را در نظر گرفته و برای هر یک برنامه ریزی کنیم. هر سایتی نیاز به محتوا دارد تا بتوانند با استفاده از همان محتوا به هدف خود نزدیک شود. در وردپرس ما در هنگام ایجاد محتوا با دو واژه یا قابلیت برخورد…