برچسب: خطای نصب افزونه

۵خطای رایج در نصب افزونه و نحوه رفع آن ها

۵خطای رایج در نصب افزونه و نحوه رفع آن ها

هر یک از ما که یکی از کاربران همیشگی وردپرس هستیم حتما با نصب افزونه ها و کار کردن با آنها و حتی مشکلات و خطاهایی که در هنگام نصب به وجود آمده است، مواجه شده ایم. احتمال زیاد خیلی از خطا ها را رفع کرده ایم و ممکن است تعدادی از آنها نیز ما…