برچسب: تماس مستقیم با کلیک

آموزش قفل کپی مطالب با جلوگیری از راست کلیک در وردپرس

آموزش قفل کپی مطالب با جلوگیری از راست کلیک در وردپرس

مدیران وردپرسی چیزی که در سایت برایشان بسیار مهم است محتوا و پست هایی است که شما برای آن زحمت بسیاری کشیده اند و آن را در اختیار کاربران خود قرار داده اند پس حتما دوست ندارید که متن شما که شاید آن را به عنوان اموال شخصی خود می دانید،  شخص دیگری آنها را…