برچسب: تغییر ایمیل پیش فرض

چگونه ایمیل پیش فرض دروردپرس را تغییر دهیم ؟

چگونه ایمیل پیش فرض دروردپرس را تغییر دهیم ؟

زمانی که شما بخواهید ایمیل اصلی در وردپرس را تغییر دهید ، وردپرس به شما این اجازه را نخواهد داد ،برای تغییر ایمیل پیش فرض وردپرس با ما همراه باشید. تغییر ایمیل پیش فرض وردپرس ۱-ابتدا کد زیر را داخل فایل function کپی کنید: <?php add_filter(‘wp_mail_from’, ‘new_mail_from’); add_filter(‘wp_mail_from_name’, ‘new_mail_from_name’); function new_mail_from($old) { return ‘[email protected]’; }…