تغییر ایمیل پیشفرض در وردپرس

چگونه ایمیل پیش فرض دروردپرس را تغییر دهیم ؟

چگونه ایمیل پیش فرض دروردپرس را تغییر دهیم ؟

زمانی که شما بخواهید ایمیل اصلی در وردپرس را تغییر دهید ، وردپرس به شما

مطالعه بیشتر

ایمیلت رو وارد کن ، قالب و افزونه جایزه بگیر

Scroll Up
کانال آپارات ما اینستاگرام مبنای وردپرس