تغییر آرم صفحه ورود وردپرس، تغییر لوگو login وردپرس، تغییر لوگوی صفحه لاگین وردپرس، تغییر لوگوی مدیریت وردپرس، چگونگی تغییر اسان لوگوی صفحه ورود به میدیرت وردپرس

کد تغییر لوگو صفحه ورود به مدیریت وردپرس بدون افزونه

کد تغییر لوگو صفحه ورود به مدیریت وردپرس بدون افزونه

یکی از ساده ترین راه شخصی سازی صفحه ورود به وردپرس استفاده از کد تغییر

مطالعه بیشتر

ایمیلت رو وارد کن ، قالب و افزونه جایزه بگیر

Scroll Up
کانال آپارات ما اینستاگرام مبنای وردپرس