برچسب: ایجاد دکمه مطالب بیشتر

ایجاد دکمه نمایش مطالب بیشتر در وردپرس

ایجاد دکمه نمایش مطالب بیشتر در وردپرس

دکمه مطالب بیشتر در هر سایتی لازم است این دکمه به شما کمک می کند تا کاربران را در سایت خود نگه دارید و کاربر را ترغیب به زدن دکمه مطالب بیشتر کنید تا بتواند در مطالب بیشتری از سایت بچرخد و آنها را مطالعه کند. برای قرار دادن چنین دکمه هایی در سایت یا…