Tag: آپلود فایل در وردپرس توسط مشارکت کننده

فعال کردن آپلود فایل برای نقش مشارکت کننده در وردپرس

فعال کردن آپلود فایل برای نقش مشارکت کننده در وردپرس

چگونگی فعال کردن آپلود فایل برای نقش مشارکت کننده در وردپرس یکی از مهم ترین موضوعات در وردپرس است چرا که در وردپرس هر نقش کاربری وظایف و دسترسی های مخصوص خود را دارد. قطعا هر سایت بزرگی خاصیت چند نویسندگی را برای کاربران خود ایجاد کرده است و نویسندگان بسیاری را برای بروز نگه داشتن…